Påskekrim 2021: ME-skandalen

I en ny, norsk, anonym dokumentar blir det psykosomatiske miljøet, profilerte fagpersoner og norske helsemyndigheter avslørt og avkledd. Dette er påskekrimmen fra virkeligheten, og den er mer skremmende enn sykdommen i seg selv! 

Alle sitat og bilder er hentet fra dokumentaren. 

Landet som sviktet

I 3 timer loser “Anonymous” oss saklig gjennom bakteppet for dagens uholdbare situasjon, med følgende hovedtema:

Del 1

PACE-studien 04:00
Den norske “ekspertisen” 20:12
Lightning Process 53:27

Del 2

Den norske modellen 00:03
Den norske moralen 39:42
Fremtiden er nå 1:06:07

“Så mange har sagt fra til deg uten å bli hørt, Bent Høie. I 8 år har du vært leder for den norske ME-skandalen.”

Skandalen innbefatter ignorering av vitenskapelige studier, skadelige behandlinger, lite forskningsmidler, fagpersoners dobbeltmoral, manglende kunnskap, interessekonflikter, lobbyvirksomhet fra kommersielle aktører, kameraderi og pasienthets, for å nevne noe. (Avsnittet er redigert 31/3/21)

“ME er historien om medmenneskeligheten som aldri fant frem, om forutinntatte utdaterte holdninger, og om ressursene som dermed aldri ble satt inn. Det er fortellingen om de som er blitt sviktet 7 dager i uken, 365 dager i året, hele livet, av dem som skulle hjelpe; Legene og helsearbeidere, politikere, forvaltningen, rettsvesenet og mediene.”

Alt blir dokumentert

Dette er en påskekrim, blant annet…

“For de som er interessert i en saga fylt av prestisje, nye svertekampanjer for å diskreditere objektiv kritikk ved bruk av venner i media, og falske påstander med det norske Folkehelseinstituttet i spissen.”

Her blir en salig blanding av fakta, vitenskap og uttalelser grundig dokumentert med utgangspunkt i forskningsartikler, nyhetsartikler, videoklipp og utdrag fra sosiale medier. Fra både den biomedisinske og psykosomatiske siden, fra inn- og utland. Fra politikere, fagpersoner og pasienter.

“I en verden med økt polarisering der objektive sannheter i økende grad utfordres av personlig vinning og interesser, er det ironisk at det er lege- og forskerstanden som til de grader diskrediterer nettopp forskning og vitenskap.”

CDC = Centers for Disease Control and Prevention i USA

Skandalen øker 

“Skandalen blir bare verre og verre for hver dag som går. Man vil ikke innrømme skyld, og lukker øynene og skyver problemet foran seg, i håp om at andre personer sitter med ansvaret når skandalen sprekker. Eller, at problemet bare magisk vil forsvinne.”

 – som Trump sa om Covid-19 for ett år siden. 

Men Covid-19 forsvant ikke, og studier fra flere land viser nå at 30-60% sliter med ettervirkninger. Mange har utviklet et sykdomsbilde som er svært gjenkjennelig for ME-pasienter.

ME-forskning peker på endringer i bl.a. hjernen, nervesystemet, immunsystemet og energistoffskifte. Minst 19 potensielle biomarkører kan føre til en diagnostisk test. Men i Norge støtter helsemyndighetene og flere fagpersoner Lightning Process – en behandling med rot i New Age-miljøet, utviklet av en Healer. 

Et samfunnsproblem

“Det er akkurat nok mangel på kunnskap og vilje, hos mennesker med akkurat nok innflytelse, i akkurat nok sentrale posisjoner, til at dette er blitt et samfunnsproblem. Der norske myndigheter gjør pasienter sykere, og koster samfunnet enda mer penger, ved å tvinge pasientene inn i skadelig behandling, for deretter å frata dem rettighetene de har krav på.”

“Er denne sannheten så ubehagelig at vi ikke skal gjøre noe med det?”

ME-skandalen

Se årets mest skremmende påskekrim fra virkeligheten her: 

Del 1 er sett over 4800 ganger på to døgn.
Del 2 er sett over 2000 ganger på to døgn.

Redigert 19/5/21: Kildelister for Del 1 & Del 2

Tusen takk!

Tusen, tusen hjertelig takk til “Anonymous” og alle andre som måtte være del av produksjonen. Du/dere gir oss håp! Tusen takk til deg som ser dokumentaren og deler den videre. Og ikke minst – tusen takk til deg som har makt, innflytelse og vilje til å gjøre noe med skandalen.

God påske!

Hilsen Sissel

ME-syk siden 2015
Støtter uttalelsen under

10 thoughts on “Påskekrim 2021: ME-skandalen

  1. Det vet jeg ikke, men skal jeg gjette vil jeg tro person/e ikke ønsker eller har kapasitet til å ta noen videre offentlig debatt, evt. av andre grunner må beskytte seg.

   Like

  2. Det er vel ikke akkurat noen hemmelighet at enkelte forskere/legere og (alternativ) behandlere i det psykosomatiske miljøet kan være relativt krasse og sjikanøse mot de som taler dem imot. Har du ikke sett hvordan f.eks. Nina Steinkopf er blitt fremstilt i Dagbladet etter at hun har avslørt kritikkverdige forhold i dette miljøet? Jeg skjønner veldig, veldig godt valget til videoskaperen om å ville være anonym. Det burde ikke være nødvendig å være det, men med så intense svertekampanjer som de Live Landmark retter mot kritikerne sine, med kontaktene sine i dagspressen som medhjelpere, så er det veldig forståelig.

   Liked by 2 people

 1. Mye av det som var på denne dokumentaren er sagt/skrevet tidligere. Mye kjent, men oppsummert på en brilliant måte. Jeg er bare redd at det blir tilbakevist fordi det er anonymt. Uansett så er jo alle referansene riktig. Det er en gjeng mennesker med makt som sørger for å forhindre hjelp til syke mennesker fordi de ikke forstår/skjønner hva som er feil og det vil de ikke innrømme. Historien gjentar seg som han sier..de som døde i barsel, magesår osv.osv. De opphøyer seg selv over alle andre og det går rett til toppen av helsenorge. Jeg syntes jeg ser noen likheter innen rettssystemet også…..dessverre.

  Liked by 2 people

  1. Jeg skjønner hvordan du tenker, men er nok av en litt annen oppfatning. Et argument blir hverken bedre eller dårligere av at det framføres anonymt. Et argument blir bedre fordi det er faktabasert, logisk og basert på dokumentasjon som kan ettergås av interesserte. Nettopp dette opplever jeg at kjennetegner argumentasjonen i denne videoen – så jeg synes ikke anonymiteten svekker budskapet i nevneverdig grad.

   Liked by 2 people

   1. Jeg tror egentlig det bare er bra at det er anonymt, nettopp fordi det er innholdet og dokumentasjonen som burde få fokus, ikke hvilken status/bakgrunn personen(e) som legger det frem har. Det er så typisk i ME-debattene at gode, saklige argumenter og grundig bevisføring blir møtt med nettopp personangrep og avsporinger som ikke dreier seg om sak.

    I dokumentaren ser vi hvordan feilinformasjon og fordommer spres også via anerkjente fagpersoner og institusjoner her til lands, så ved å ikke gi anledning til å diskutere dokumentarskaperens utdanning, yrke, sosiale status, personlige tilknytning osv (selv om «Anonymous» ser ut til å ha mer kunnskap og innsikt enn de fleste), tvinger han oss til kun å se på dokumentasjonen og argumentene i seg selv.

    Det kan godt være at anonymiseringen gjøres for egen beskyttelses skyld, men jeg mener også det er en måte å gjøre oss bevisst på nettopp det at fakta ikke er personavhengig. Det er lett å tro at noe er sant bare det kommer fra en autoritet man i utgangspunktet har tillit til. Og det er nettopp noe av roten til ME-skandalen, hvorfor det har blitt så ille som det har blitt. Folk må lære seg kildekritikk og ikke bare tenke at alt som står i avisen er sant og at all forskning er god forskning (selv når det jukses).

    Jeg er veldig imponert over denne dokumentaren. Det var mye kjent (for oss ME-syke som har fulgt med), men også noen detaljer jeg ble overrasket over, og det totale bildet man sitter igjen med er overveldende. Jeg håper at alle sitater, artikler og videoer som deles og refereres til i dokumentaren kan samles og deles med full kildehenvisning (hvis ikke det er gjort allerede), så kan alle som ønsker å være kildekritiske gå gjennom det selv. Det tror jeg er viktig for at dette skal kunne tas videre. Håper så inderlig det her fører noen vei.

    Liked by 3 people

   1. Thank you. Very kind of you. Unfortunately it still shows up as Norwegian. It is probably something at my end. Google does say N to E though. I will stop trying here. We Anglophones usually get a lot of the Internet in our language most of the time. This is just an exception.

    I appreciate your posting on the video, which looked like it was gong to be good (too sick to watch most of it).

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s