Heia fysioterapeuter!

I går, 8. september, var den Internasjonale Fysioterapidagen 2021 og tema var Long Covid. Endelig har verden fått en faggruppe som tar virusutløste sykdommer på alvor!


World Physotherapy har lyttet til både Long Covid- og ME-pasienter, fraråder trening for dem med anstrengelsesutløst symptomforverring (PEM/PESE) og anbefaler aktivitetsavpassing (Pacing).


De har til og med kopiert MEAction sin slogan: “Stop. Rest. Pace.”I forbindelse med fysioterapidagen har de laget flere faktaark om Long Covid, som er oversatt til over 50 ulike språk. Tre av dem er oversatt til norsk og delt på Norsk fysioterapiforbund sin nettside.


Legg merke til: “Langtids-covid er en multisystem-sykdom.”

Det samme viste en gjennomgang av over 9000 studier på ME (IOM-rapporten, 2015).

Det er bl.a. påvist endringer i immunsystemet, nervesystemet og energimetabolismen. Senest i august 2021, publiserte norske forskere en studie som viser at ME kan kobles til svikt i energiforsyningen til cellene.

“De foreslår at årsaken kan være en forstyrrelse i immunsystemet som for eksempel oppstår etter en infeksjonssykdom.”

To amerikanske ME-forskere publiserte nylig også en artikkel der de har oppsummert forskning på ME og Long Covid, og mange er dedikerte til å hjelpe begge pasientgruppene.


Faktaarket under nevner postviralt utmattelsessyndrom som en av flere utfordringer ved Long Covid. Dette er betegnelsen/diagnosen for virusutløst ME, og har vært registrert under nevrologiske sykdommer i WHO siden 1969.


Legg også merke til: “Gradert treningsterapi bør unngås, spesielt i tilfeller av symptomforverring etter anstrengelse.”

WHO skriver det samme i sin nye veileder for Long Covid (side 8):

“If you experience PEM, you need to avoid exercise and activities that cause PEM and aim to conserve your energy.”Videre informeres det om fatigue og anstrengelsesutløst symptomforverring (PEM/PESE).

Det vises til likheten mellom Long Covid og ME/CFS, og “Stop. Rest. Pace.” blir nevnt.

“Many of the symptoms experienced by those living with Long Covid are very similar to those of ME/CFS.”

“Your physiotherapist can guide you in pacing as an activity management tool that is also used successfully for people with ME/CFS to prevent triggering PESE.”


De utdyper også aktivitetsavpassing (pacing):


Diskriminering

De tre vanligste symptomene ved Long Covid etter 6 måneder, er blant kriteriene for å få ME-diagnose. Symptomforverring etter anstrengelse (PEM/PESE) er kardinalsymptomet på ME.


Likevel må ME-pasienter fortsatt kjempe mot behandlinger som nå frarådes ved Long Covid.

Den nye britiske veilederen for ME/CFS – der gradert trening (GET) var fjernet som behandling – ble nylig utsatt i 12. time fordi en gruppe britiske leger og psykiatere nekter å innrette seg etter dette.

Norge har også en Kompetansetjeneste for CFS/ME, som argumenterer for å beholde GET som behandling – senest i et innspill til britiske helsemyndigheter (NICE).

Men stadig flere står på rett side av historien;

I år har også Norges ME-forening bedt Helsedirektoratet om ny veileder.

Tiden vil vise hvor lenge ME-pasienter skal bli feilbehandlet og diskriminert.

Enn så lenge får vi heie på fysioterapeutene! 🙂

Hilsen Sissel9 fysioterapeuter med Long Covid deler sine historier:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s