NICE gir oss håp!

Full versjon av 236 ME-pasienters opprop i Aftenposten 15. desember 2021.

Kort versjon

Da 20 medlemmer av Recovery Norge kritiserte den nye britiske veilederen for ME/CFS i et felles innlegg i Aftenposten, ble det skrevet et felles tilsvar fra ME-pasienter.

Vi la oss på samme lengde som Recovery Norge, men måtte dessverre forkorte teksten med ca. 40%. Ettersom mye informasjon da gikk bort, publiseres innlegget i sin helhet her – sammen med alle underskriftene.

Underskriftene ble samlet inn i det skjulte via et elektronisk skjema. Etter publisering har dog flere pasienter ønsket å stille seg bak innlegget. Frem til 18. desember kunne derfor alle som ønsket å signere den fulle versjonen sende en sende privat melding til MillionsMissing Stavanger på Facebook. Vi landet da på 323 underskrifter. (Avsnittet er redigert 19/12/21)

Kortversjonen ble publisert i Aftenpostens nettavis og papiravis 15/12/21.


NICE gir oss håp!

Den nye britiske veilederen for ME/CFS er ikke et resultat av press fra ME-grupperinger, slik Recovery Norges medlemmer hevder i sitt innlegg 1. desember. Den er et resultat av 3 års grundig gjennomgang av forskningen på feltet.

Storbritannias National Institute for Health and Care Excellence (NICE) oppdaterte i høst sine retningslinjer for første gang på 13 år. Revideringen startet etter USA fjernet gradert trening og kognitiv adferdsterapi som behandling mot ME i 2017. To år tidligere hadde et fagpanel på oppdrag fra amerikanske helsemyndigheter gjennomgått 9000 forskningsartikler og konkludert med at ME er en “alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sykdom.” (IOM-rapporten)

Nå har britiske helsemyndigheter kommet frem til samme konklusjon, og i likhet med USA fjernet behandlinger ment for psykosomatiske helseplager. Kognitiv terapi anbefales kun som støtte.

Energisvikt

I flere tiår har ME-pasienter meldt fra om forverringer etter disse behandlingene, kun for å bli ignorert og tillagt personlige egenskaper og holdninger vi ikke har som årsak til manglende tilfriskning. Dette har vært- og er en stor tilleggsbelastning i en allerede krevende livssituasjon.

NICE-prosessen har vært grundig og er faglig forankret. At de nå tar hensyn til kardinalsymptomet PEM – anstrengelsesutløst symptomforverring – er et stort og viktig skritt i rett retning.

PEM skiller ME fra andre utmattelsestilstander og kan også påvises i studier. Over 20 studier viser at pasienter med PEM har svikt i cellenes energiomsetning, noe som kan forklare hvorfor vi blir sykere av aktivitet som gjør andre friskere. Annen forskning peker på autoimmunitet og dysfunksjon i nerve- og immunsystemet.

Urimelig

Vi finner det derfor oppsiktsvekkende at Recovery Norge, en organisasjon med 260 medlemmer, hever seg over både biomedisinsk forskning, amerikanske og britiske helsemyndigheter, ME-foreningens nærmere 6000 medlemmer og millioner av ME-pasienter verden rundt.

Å hevde at friske pasienter ikke blir hørt faller på sin egen urimelighet. Mediene har vært fulle av friskes historier i årevis. I tillegg jobbes det aktivt inn mot helsevesenet og myndighetene med anekdoter om tilfriskning etter kurs i stressmestring og Lightning Process (LP). De får fortelle sine historier til myndighetene, på legekonferanser og som brukerrepresentanter på mestringskurs. Samtidig blir vi presset til feil og potensielt skadelige behandlinger basert på deres erfaring.

NICE advarer nå spesielt mot LP, som utøves av ufaglærte og handler om å visualisere seg frisk.

Ulike pasienter

ME har ingen evidensbasert behandling i dag. I påvente av dette ber vi om et gjennomgripende kunnskapsløft i helse-Norge. Vi kan ikke lenger utsettes for tiltak som gjør oss sykere. Denne heksejakten på oss kan ikke fortsette. Vi er mennesker med allerede store lidelser, og blant oss er det også barn og unge som påvirkes av det harde ordskiftet. Når vi stadig dehumaniseres av tilhengere av en psykosomatisk tilnærming blir sykdommen enda tyngre å bære.

Tiden er inne for å avslutte debatten om psykisk/fysisk og erkjenne at det er ulike pasienter som får samme diagnose. Det som er “alvorlig og farlig” i denne saken, er at noen få fagpersoner og friske pasienter hevder å eie sannheten, mens de fortsetter å kjempe for behandlinger som skader andre.

Vi ber nå om at norske helsemyndigheter tar livene våre på alvor og oppdaterer den norske veilederen i tråd med den britiske.

Skrevet av Lene Gustavsen, Aina Elle Nitteberg og Sissel Sunde


Signert av 323 ME-syke

 1. Aina Elle Nitteberg
 2. Sissel Sunde
 3. Lene Gustavsen
 4. Hege Kristine Hult
 5. Venke Midtlien
 6. May Iren Kapelrud
 7. Kristin Syvertsen
 8. Jørn Tore Haugen
 9. Marianne Grøtte
 10. Marit Hjelsvold
 11. Sigrid Danielsen
 12. Karin E. Wattum
 13. Siv Moen
 14. Merete Kristoffersen Graham
 15. Kathrin Storheil
 16. Kristine Sørum
 17. Tone Sem-Jacobsen
 18. Irene Jæger Leiknes
 19. Kristin Lyslo Pedersen
 20. Kristine Nilsen Oma
 21. Stine Brendboe Kleven
 22. Vibeke Hulback
 23. Ella Skogland
 24. Elise Henriksen
 25. Cecilie Venås Engebråten
 26. Marit Skotheim
 27. Helge Sverre Risan
 28. Ann Jeanette Lunde
 29. Liv Cecilie Hauge
 30. Maria Gulbrandsen
 31. Ellen Kallevik
 32. Ola Vold
 33. Pernille Lindeman
 34. Trine Helen Stenestø
 35. Silje Gravingen
 36. Terje Bård Hansen
 37. Linda Hagen
 38. Helge Johnstuen
 39. Øistein Jansen
 40. Ingrid Magnussen Bilstad
 41. Anette Gilje
 42. Ann Line Løvli Bremseth
 43. Grete Budalen
 44. Geir Berge
 45. Ragnhild von Harling Lien
 46. Trine Lundgreen Søberg
 47. Elisabeth Lykke Herbro
 48. Cecilie Marie Teppen
 49. Cilie Brandsegg
 50. Benedikte Monrad-Krohn
 51. Heidi Anita Hervik
 52. Ingrid Anita Høstland
 53. Hanne Lotherington Qvist
 54. Turid Bratvoldengen
 55. Jonas Raabjerg
 56. Ingvild Askeland Svendsen
 57. Mikaela Gyldén
 58. Irene Qvan
 59. Mette Schøyen
 60. Randi Hoftvedt
 61. Liv Anne Bjurgren
 62. Ada-Mari Sand Lien
 63. Ann F
 64. Hanne Sæther
 65. Martine Nordal
 66. Line Victoria Hopen
 67. Helene Fredheim
 68. Otilie Ravneng
 69. Gro Anita Pettersen Strande
 70. Gunnar Gran
 71. Astrid Mordal Gundersen
 72. Kristian Larsen
 73. Per Arne Martinsen
 74. Anne Trandum
 75. Cathrine Teigen
 76. Tonje Hansen
 77. Lotte Ekhorn Gælok
 78. Ellen V. Piro
 79. Stine Aasheim
 80. Hilde Christensen
 81. Karen Korbu
 82. Beate Stenkløv
 83. Anita Marie Hermansen
 84. Inger Moberg
 85. Marit Seielstad
 86. Christine Bergesen
 87. Monica Reppen
 88. Ståle Holten
 89. Åse Marie Lønning
 90. Ina Malmstrøm
 91. Dag Kvalvik
 92. Camilla Koppang
 93. Inger Johanne Sunde
 94. Torbjørg Veland
 95. Synnøve Dyvik Løksli
 96. Marianne S Vedøy
 97. Silje Haugen
 98. Trine Vilfrida Lyngstad
 99. Charlotte Winger
 100. Merete Schierenbeck
 101. Ingunn Wilson
 102. Ingunn Gidske Sæther
 103. Jorunn Langås Andreassen
 104. Anne-Cathrine Rodriguez
 105. Rakel Lode
 106. Beate Kristiansen
 107. Lillian Elizabeth Morgan
 108. Lise Lunde Brennhagen
 109. Elizabeth Tunheim
 110. Hilde Beate Ackermann
 111. Elizabeth Brandvik Eikrem
 112. Ann Kristin Sørbotten
 113. Lisa Andersen
 114. Ellisiv Eide Huseklepp
 115. Line Haugen Skogen
 116. Ann Elisabeth Foss Gravingen
 117. Marianne Lavik
 118. Sissel Røvik
 119. Marit Vik Sæther
 120. Stine Neerland Hartviksen
 121. Carina Brekke
 122. Ann-Louise Anderstig
 123. Inger Cecilie Hågbo
 124. Herdis Enger
 125. Bente Simonsen Lejon
 126. Elizabeth Lee Grongan
 127. Cathrine Eide Westerby
 128. Thomas Gerner
 129. Alise Kallevik
 130. Marianne Hille
 131. Ingrid Sand
 132. Elsa Helen Røed
 133. Ann Mari van Achterberg
 134. Line Fløtten
 135. Malin Kjelsrud
 136. Heidi Overrein
 137. Blesha Bjørnsen
 138. Jill Karin Aasgård
 139. Maiken Grytdal
 140. Trude Kristin Johansen
 141. Eva Håvik
 142. Mari Elise Borgersen
 143. Einar Storlien
 144. Morten Tore Thomassen
 145. Mari Strøm-Rødseth
 146. Anne Lise Broman
 147. Silja Kolberg Haugen
 148. Tina Grimsmo
 149. Ingrid Sanne
 150. Solveig Marie Østgulen
 151. Linda Terese Grande Wien
 152. Inger Johanne Pedersen
 153. Rannei Dorthea Bøe Havik
 154. Harald Eriksen
 155. Anna Aasheim
 156. Mona Drøivollsmo
 157. Sissel Gran
 158. Monica Strand Korgerud
 159. Merete Antonsen
 160. Martin Qvist Giercksky
 161. Irene Tostrup
 162. Tone Fagerberg Lavik
 163. Hege Hansen
 164. Mette Holt
 165. Bailey Lynn Farstad
 166. Beryl Nordhus
 167. Unni Bless
 168. Kristin Dahl
 169. Håkon Qvist Giercksky
 170. Ida Beate Smetop Lunde
 171. Rita Jacobsen Beck
 172. Turid Huse
 173. Ann Karin Søderlund
 174. Anne Lund
 175. Ingun Beate Pettersen Engelberg
 176. Rita Haugen
 177. Anne-Lise Sæther
 178. Randi Breivik
 179. Signe Cecilie Funnemark
 180. Synnøve Johanne Rydningen
 181. Randi Sæterdal Vik
 182. Elin irene Lysa Heika
 183. Grete Måsøy
 184. Ingrid Øverås
 185. Fam Mortensen
 186. Cathrine Sinsen Watz
 187. Bjørnar Tangen Olsen
 188. Anne Cecilie Grønlie
 189. Kitty Hofset
 190. Kristine Maria Almås Kvig
 191. Lena Marie Sand
 192. Ann Elisabeth Caldecourt
 193. Anne-Marthe Markussen
 194. Pernille Ravneng
 195. Rennei Olsen
 196. Heidi Hansen
 197. Reidun Gran Alkanger
 198. Lene Antonsen
 199. Anita Cathrine Karoline Øiehaug Sæterøy
 200. Kaja Heilo
 201. Bodil Garlid Tenden
 202. Tanja Birkeland
 203. Linn Sjåfjell
 204. Line Folkestad
 205. Anita Sæløen Hop
 206. Linn Kristin Aalmo
 207. Karianne Ødegård
 208. Benedikte Alida Indrebø
 209. Helen Opheim Fanebust
 210. Tone Hansen
 211. Benedicte Kahrs
 212. Susanne Hov
 213. Ann Karin Matberg
 214. Helene Bach
 215. Marius Helgeland
 216. Veronica Skarsgaard
 217. Johanne Sivertsen
 218. Emilie Brandshaug
 219. Janne Huldra
 220. Bjørg Bjørgum
 221. Stine Moen
 222. Amund Bugge
 223. Karoline Tatjana Tønnesen
 224. Hilde Grinde Huseby
 225. Madeleine Finsås
 226. Ann-Mari Thoresen
 227. Bente Elvebu
 228. Lise Arntzen Varan
 229. Hanne Kringstad
 230. Randi Lund Kjørren
 231. Eline J Helgesen
 232. Ståle Simon Sunde
 233. Knut Mikael Dahl
 234. Maria Agnalt
 235. Jeanette Stigen Laxdal
 236. Line M L Tander
 237. Nicholas Reeve
 238. Wenche Abrahamsen
 239. Tricia Monique Helle
 240. Ida Askjellerud
 241. Pia Sander
 242. Heidi Anne L. Børresen
 243. Mette Christine Pedersen
 244. Kari Cotton
 245. Inger Lise Orthe Ravndal
 246. Tone P. Fløisand
 247. Veronica Sletten
 248. Lillian Rosø
 249. Marianne Andresen
 250. Synøve Hovin
 251. Susanne Berge Beck
 252. Reidun Bockelie
 253. Annette Wiig
 254. Jannicken Rasmussen
 255. Britt Karin Furulund
 256. Vegard Ståland
 257. Luna Anette Løndal
 258. Merethe Løseth
 259. Hege Gulbrandsen
 260. Kirsten Merete Grimsgaard Arneberg
 261. Madeleine Meese
 262. Mona Langelid
 263. Cecilie Elvik
 264. Tom Christian
 265. Tine E.
 266. Mette Egeskog
 267. Monica Sørensen
 268. Gry Antonsen
 269. Merete Jensen
 270. Kristine Kornelia Paulsen
 271. Elin Susanne Olsen
 272. Bente Walsnes Riise
 273. Eli-Anne B Gjerde
 274. Astrid Meyer-Knutsen
 275. Mariann Damlien
 276. Sonja Hatlestad
 277. Gry Halvorsen
 278. Hege Mørk Nilsson
 279. Kristin von Hirsch
 280. Grete K. Trelsgård Nassvik
 281. Stine Sagelv Bjørvik
 282. Hilde Pedersen Dreyer
 283. Birthe I.
 284. Torill Gidske
 285. Hanne Reke
 286. Merete Jørstad
 287. Renate Øvreseth
 288. Elisabeth Gunleiksrud
 289. Janicke Rombo Oddaker Viker
 290. Kristian S. Hovet
 291. Astrid Velten
 292. Sigmund Hagen
 293. Jarnfrid Gjerdalen Nørstelien
 294. Hege Marie Sverdrup
 295. Maria Frugård Habiger
 296. Anne Halvorsen
 297. Kirsti Nevland
 298. Trine Nesthus
 299. Ane Marja Flatøy
 300. Elisabeth Steen
 301. Kirsten Nakken
 302. Anne-Linn Møien
 303. Hilde Berentsen
 304. Therese Rasmussen
 305. Elin Braadland
 306. Bente Ryan
 307. Åse Gundersen
 308. Liv Kristin Løvoll
 309. Mona Lindberg
 310. Marit Wøhni
 311. Hilde Schou
 312. Beate Kristiansen
 313. Aina Abrahamsen
 314. Solveig Marie Larsen
 315. Birgitte Borgan
 316. Lene Benedicte Lauritzen
 317. Vibecke Vika
 318. Marthe Torsvik
 319. Isa Rølland
 320. Beate Margaret Køhn Handeland
 321. Inger Torild Hansebråten Veseth
 322. A Sofie Dean
 323. Iselin Mosevoll


Skadelige relasjoner

Avslutter med FAFO-forsker Anne Kiellands presentasjon under ME-foreningens fagdag 23. november 2021; “Skadelige relasjoner mellom tjenester og ME-syke i Norge”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s