Informasjonspakke – ME

English version (Google Translate)

Har du lyst- eller kjenner du noen som vil/bør lære mer om ME, finner du mange gode kilder her.

All informasjon i dette innlegget ble sendt til Helsedirektoratet 28. januar 2022, som innspill til deres vurdering om Nasjonal veileder for ME/CFS skal oppdateres. Noen linker omhandler også Long Covid. Et par tillegg og rettelser er satt i hakeparentes.

Se korrespondansen med Helsedirektoratet her.

Informasjonspakken til Helsedirektoratet har åpne linker:Webinarer ME & Long Covid – 2022

 • CDC (Helsedirektoratet i USA) har finansiert en ny webinar-serie om ME og Long Covid. Påmelding.

  Tidspunkt: (13/1), 10/2, 10/3, 14/4 og 12/5 kl. 21.00 (norsk tid) 
Opptak/referat fra noen ME-konferanser • 8/1/22 – Health Rising har oppsummert en ME-konferanse for NIH-finaniserte forskningsprosjekt (2021).Forskning

Det publiseres stadig nye studier på ME og Long Covid. I følge Jonas Kunst, professor i psykologi ved UiO, er antall studier som nevner ME mer enn doblet under pandemien, og det er forventet at forskningen vil multipliseres de neste årene. Ukentlige oversikter deles av:

Science for ME har også laget en oversikt over 99 gode artikler om ME/CFS og Long Covid i media i 2021.


Forskningsoversikter

 • MEAssociation (UK): Oversikt over ME-studier de siste årene. De nyeste har rosa skrift. 
 • MEAction (USA) laget en oppsummering av den viktigste forskningen pr. 2019. 
 • ME/CFS Sceptic har laget en oppsummering over viktige funn i 2021.
 • Oversikt over potensielle biomarkører.

Noen nye studier og vitenskapsartikler


Mikropropper • 22/10/21 – Dr. Asad Khan har fått påvist mikropropper etter [Covid-19], og ble bedre etter blodet var blitt renset syv ganger. Han har overlappende symptombilde med ME, og kjemper mot en psykosomatisk tilnærming for begge pasientgruppene.


Svikt i energiomsetningen
[Fra prof. Betsy Kellers presentasjon på en svensk ME-konferanse – 2020.]Diverse studier – 2022


Noen studier har også funnet inflammasjon i hjernen hos ME-pasienter, og flere pågår.
Foredrag fra 2018: «How Brain Inflammation Causes ME/CFS»

[Sykdomsmekanismer ved ME/CFS]

[Foredrag med prof. Øystein Fluge, ME-forsker ved Haukeland, på ME-foreningens fagdag 2021: “Sykdomsmekanismer ved ME/CFS – en modell”

Modellen ble publisert i The Journal of Clinical Investigation, juli 2021: “Pathomechanisms and possible interventions in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)”]Nyttige organisasjoner

 • Physiopedia er en ideel organisasjon for fysioterapeuter, registrert i Storbritannia. De gir en svært god og omfattende innføring i ME/CFS på sin nettside.  • Open Medicine Foundation finansierer fem forskningssenter ved Harvard og Stanford (USA), Uppsala (Sverige), Montreal (Canada) og Melbourne (Australia).


Ny dokumentarAnnet • Blogg: «Den nye diagnosefesten» Kapittelet «Den nye vinen» omhandler diagnosen Bodily distress disorder som erstatter Nevrasteni og inkluderer MUPS/funksjonelle lidelser i ICD-11. ME, CFS og Postviralt utmattelsessyndrom skal utelukkes før den stilles. (2020)

 • [Norges ME-forening: NettsideNyhetsbrevYouTube-kanal]

Tusen takk til alle som bidrar til å spre rett kunnskap om ME. 💙

Hilsen Sissel
MillionsMissing Stavanger


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s