Hva er Lightning Process?

English version (Google translate)

Det frarådes i den nye britiske veilederen for ME/CFS, men støttes i Norge – av både leger og helsemyndigheter. Hva er egentlig Lightning Process?

I dette innlegget har jeg samlet 50 motstridende uttalelser om Lightning Process (LP) de siste 13 årene, fra grunnlegger Phil Parker, LP-instruktør Live Landmark, ulike fagpersoner, kursdeltakere og andre. Men først en liten innledning.

Hva er ME?

Forskning viser at ME er en invalidiserende, ofte virusutløst sykdom, som involverer flere av kroppens system. Kjernesymptomet er anstrengelsesutløst symptomforverring.

I den nye britiske veilederen står det:

Be aware that ME/CFS is a complex, chronic medical condition affecting multiple body systems and its pathophysiology is still being investigated.

I en nyere forskningsoppsummering skriver Dr. Anthony Komaroff og Dr. Ian Lipkin:


The Laws of Energy

Phil Parker er en spirituell healer som utviklet Lightning Process på 1990-tallet – et kurs der man lærer å visualisere seg frisk ved å tenke på “et liv man elsker.”

Visualisering var også tema på et tilsvarende kurs med Phil Parker i 2007; “The European College of Holistic Medicine Healing Course.”

I kursbeskrivelsen, under modulen som omhandler immunsystemet, står det:

“Module 4 considers the Laws of Energy and how, as healers, we cannot work without them (…) The module specifically trains you to use Creative Visualisation to ‘make things happen’ simply by energetically creating space and visualising what you want!

Både LP og healing-kurset har flere likhetstrekk til den spirituelle filmen “The Secret” – der metoden også er å visualisere alt man ønsker seg i livet.


LP ble bragt til Norge av Live Landmark i 2008. Kurset går over 3 halve dager og koster i dag kr. 19 000,-. I 2011 skrev Finansavisen at Landmark hadde tjent 10 millioner kroner på sin kursvirksomhet. Instruktørene betaler en årlig lisens til Parker, samt royalty pr. kursdeltaker.


Uttalelser

Uttalelsene deles etter årstall.

1) London-kurs kurerer nær 90%

NRK (2008):

«Nær 90 prosent av ME-syke blir friske etter London-kurs, hevder Phil Parker. Han mener et dårligere resultat hadde gjort medisinsk ekspertise mindre skeptisk.»

70% av kursdeltakerne var på dette tidspunktet fra Norge.


2) Ren logikk man må tro på

Klikk.no (2008)

Live Landmark forteller at kursene er basert på ren logikk. (…)

Dette er ingen sekt, men du må tro på det på samme måten som du tror du kan lære deg å sykle, forteller Landmark.»


3) Bryter uheldige tankemønstre

Dagens Medisin (2008)

«Ved kyndig veiledning og egentrening kan pasientene komme ut av uheldige tankemønstre og bli kvitt sine plager, skriver artikkelforfatterne.» (to leger)


4) Omprogrammerer hjernen

NRK (2008)

«Det går ut på å stoppe det når det kjem, og svitsje til eit anna spor. Ein brukar den bevisste delen av hjernen til å omprogrammere den ubevisste delen. For det er adrenalinet som har hengt seg opp i ein vond sirkel, forklarer ho.» (kursdeltaker)


5) Ikke positiv tenkning

Klikk.no (2008)

«Dette er ikke et kurs for positiv tenkning. Men vi trener det underbevisste til å endre fysiske pågående reaksjoner i kroppen, som for eksempel fysisk stressreaksjon, sier Live Landmark.»


6) Komplisert behandlingsprosess

Phil Parker, NRK (2008):

“Dette er ikkje hjernevasking eller noko i den dur. Det er berre svært vanskeleg å forklare behandlingsprosessen, fordi den er så komplisert.


7) Ny behandlingsmetode

NRK (2009)

«Mette hørte om en ny behandlingsmetode, et kurs som gikk over tre dager. 

-Kursinstruktøren lærte meg hvordan jeg tenker ubevisst. Hun lærte meg hvordan jeg kan snu de ubevisste tankene til en positiv spiral slik at jeg kan komme meg ut av det jeg har vært låst inne i.»


8) Slår av stress-modus

TV2 (2009)

«Deltakerne ble også opplært i en metode som skal kunne slå av kroppens kroniske stress-modus.»9) Ikke kognitiv adferdsterapi

Norsk Helseinformatikk (2009):

«På Aktiv Prosses’ hjemmesider står det at LP og kognitiv adferdsterapi verken er sammenlignbart eller utviklet på samme måte.»

Aktiv Prosess er Live Landmarks tidligere firma.


10) Hypnoterapi

Dagens Medisin (2009)

“Det grunnleggende kurset består av opplæring i hypnoterapi, nevrolingvistisk programmering og coaching. – Dette er grunnpilarene i Lightning Process. Hypnoterapien gjøres for å jobbe med endring.” (lege)


11) Bryter inngrodde tankemønstre

Nordlys (2010)

«Live Landmark ble frisk ved å bryte inngrodde tankemønstre hun mener påvirker kroppen.» 


12) Russisk rullett

Nordlys (2010)

“Dette er russisk rulett mot svært alvorlige syke. Vi kan ikke tenke oss friske. Dette er ingen psykisk diagnose. Dette er et hån mot en lidelse som har vært forsømt i norsk helsevesen i mange år, sier ME-foreningen.”13) Konversjonsterapi

Nordlys, psykolog Bente Dahl (2010)

“En ny, ikke-religiøs og helt nøytral helbredelsesmetode, kalt Lightning Process, har kommet på banen. Den hevder å kunne hjelpe mennesker med ulike sykdommer til å bli friske. Etter min analyse [av helbredelse av homofile] brukes svært identiske teknikker.”


14) Treningsprogram for dem som er “stuck”

Phil Parker, YouTube (2011):

I videoen nevnes både ME og andre helseplager som kan ha effekt av LP:

«Et treningsprogram som hjelper dem som er «stuck» i livet, hovedsakelig «stuck» i helsen. (…) Å forandre hjernens funksjon, ved å forandre tankene, vil gjennom nervesystemet ha effekt på alle kroppsvev.»

«So consider the Lightning Process as a training, that gives you some tools, that allows you to start to have a say in how the world effects your body, and how you can influence your body positively to have great lives full of health – and start to achieve the things you want to in your life.»15) Må gjøres riktig

Pasientblogg: I alle retninger (2011)

Live Landmark ringer ektemannen til en kursdeltaker:

«for å fortelle ham at hvis det er riktig at kona hans ikke ble frisk, er det fordi hun – altså jeg – ikke gjør LP riktig.»16) Mister livshåp

TV2 (2011)

«Jeg har sett eksempler på at pasienter blir dårligere fra et allerede lavt funksjonsnivå. Å miste så mye livshåp og troen på at det å bli bedre at det rett og slett psykisk sett driver dem inn i selvmordsrisiko. Det er svært alvorlig syns jeg, sier Øyvind Kristensen.» (lege)


17) Selvmordsrisiko

NRK (2011)

“Familien håpet 13-åringen med utmattelsessyndrom skulle bli frisk på kurset «Lightning Process». I stedet fikk han sammenbrudd og forsøkte å ta livet sitt. (…)  Han klarte ikke å bli frisk, og følte det var hans egen skyld.”

Kurset ble anbefalt av overlege Vegard Bruun Wyller og var i regi av Aktiv Process.


18) Som slankekurs

Dag og Tid (2012)

«Lightning Process kan samanliknast med slankekurs, meiner kurshaldar Live Landmark. Resultatet er opp til den einskilde.»19) Variant av kognitiv adferdsterapi

Live Landmark, brev til Arbeidsministeren (2013)

«Jeg har holdt nærmere 150 kurs i det som kan kalles en variant av kognitiv adferdsterapi og mental trening.»


20) 50% ble verre, 25% mye verre

ME-foreningens brukerundersøkelse (2013)

“Lightning Process har ført til forbedring hos 1 av 5, men samtidig til forverring hos halvparten og til stor forverring hos 1 av 4.”


21) Mentale teknikker

Live Landmark, Dagens Medisin (2015):

«I kurset undervises det i mentale teknikker for blant annet å påvirke kroppens autonome og immunologiske stressrespons.»


22) Kurerer sykdom

Dagens Medisin (2015)

«Instruktører i Lightning Process mener at man gjennom bestemte øvelser kan snu negative tankemønstre, og slik kurere sykdom. I Norge er den alternative behandlingsformen spesielt mye brukt av ME-pasienter.»


23) Gjør ME-pasienter sykere

Dagens Medisin (2015)

“NAFKAM har varslet helsemyndighetene etter at flere ME-pasienter skal ha blitt sykere etter kurs i Lightning Process.”24) Nevroimmunolgi, nevroplastisitet +++

Live Landmark, Dagens Medisin (2015)

«Lightning Process er et kurs med undervisning i enkel psykologi, basal stressfysiologi og opplæring i en metode for å lære å påvirke automatiserte og ubevisste tankemønstre og kroppslige symptomer. Grunntanken finner du igjen i kognitiv- og positiv psykologi, nevroimmunulogi, samt det viktige elementet nevroplastisitet. (…) Fagfolk sammenligner kurset med metakognitiv terapi, adferdsterapi og mental trening.»


25) En form for psykoedukasjon

Live Landmark og seks fagpersoner, Tidsskriftet (2016)

«Lightning Process-kurset er en form for psykoedukasjon med både en teoretisk del og øvelser som deltagerne skal utføre hjemme.»

Psykoedukasjon: Normalisering av psykiske vansker.

Psykiske primærlidelser skal utelukkes før ME-diagnose stilles.


26) Metakognitiv terapi

Medium (2016)

“Lightning Process (LP) har en del til felles med det man kaller metakognitiv terapi.”

Metakognitiv terapi: Behandlingsmetode som tar utgangspunkt i å endre måten vi forholder oss til tankene våre på.


27) Beslektet med kognitiv terapi

Vegard Brun Wyller, Dagens Medisin (2017)

«Vegard Brun Wyller, som er professor og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus, peker på at Lightning Process (LP) er nært beslektet med kognitiv terapi.»28) Skadelig

MElivet, 17 pasienthistorier (2017)

“Lightning Process er skadelig for ME-pasienter.”


29) Ikke behandling

Live Landmark, Aftenposten (2017)

«LP er ikke behandling for sykdom, men et mentalt treningsprogram.»


30) Behandling likevel?

Live Landmark, Twitter (2018)

“Erfaringen min tilsier at noen av de som strever med LP skårer høyt på nevrotisisme og bruker mer tid/trenger annen hjelp.”

Nevrotisisme: Følelsesmessig ustabilitet med tilbøyelighet til angst, irritabilitet, depresjon, bekymring og forlegenhet.31) Selvregulering

Live Landmark, forskning.no (2018):

«Kurset skal gi deltakerne kunnskap, forståelse og innsikt sammen med verktøy for selvregulering.»


32) Nevrofysiologisk treningsprogram

Phil Parker, ResearchGate (2018):

“The Lightning Process (LP) is a neuro-physiological training programme.”


33) Multifaktoriell, multisystem sykdomsprosessmodell

Phil Parker, ResearchGate (2018)

“It found that the LP is in line with current models of the disease process, and it adopts a multifactorial, multisystem disease process model for the disease. It identified that LP shared the established perspective that the disease is a physiological and not a psychological.”


34) Ingen vitenskapelig plausibilitet

Brian Hughes, professor psykologi (2019)

“It has no scientific plausibility; it exists because commercially-minded providers of pseudoscientific treatments have successfully identified a market for it. In that regard, it occupies the same space as, say, crystal therapy.”


35) Propaganda

David Tuller, Dr PH (2019)

As a counter-weight to the propaganda and false information emanating from Bristol, Phil Parker and BMJ, I thought I’d repost an account from my friend Joan McParland, about her own experience with the Lightning Process.”


36) Magi og sjamanisme

ABC Nyheter, advokat Olav Lægreid (2019)

“Lightning Process er magi og sjamanisme som går ut på at man skal kunne tenke seg frisk fra ME.37) Krever motivasjon

Live Landmark, Twitter (2019)

“Motiverte ME-pasienter blir friske. Lytt til dem!”

Man må også være motivert for å delta på kurset. Se søknadsprosessen her.


38) Potpourri of woo-woo

David Tuller, Dr PH (2020)

“The LP, as it is often called, could be described as “a neuro-physiological training programme based on self-coaching, concepts from Positive Psychology, Osteopathy and Neuro Linguistic Programming,” as Parker and colleagues did in a 2018 paper. It could also be described as a potpourri of woo-woo. Take your pick.”


39) Kvakksalveri

Prof. Edzard Ernst (2020)

“So, what do we call a therapy for which numerous, far-reaching claims are being made, which is based on implausible assumptions, which is unproven, and for which people have to pay dearly?

The last time I looked, it was called quackery.”


40) Viktig behandling

Signe Flottorp, forskningssjef FHI, Dagbladet (2020)

«Frykter ME-syke skremmes til å droppe viktig behandling»

Skjermdump Dagbladet 2020

41) Udokumentert

Brian Hughes, professor psykologi (2020)

Kommenterer fire studier på LP.

“Two takes on the expensive, unproven, and childishly-named quackery known as the Lightning Process”


42) Rask prosess

Prosjektsøknad, norsk LP-studie på ME-pasienter (2020)

“Selve metoden er en rask prosess, noe som kan forklare at personene kan utsette seg for relativt normale aktiviteter allerede etter første dag.”

Prosjektgruppen består av syv professorer i tillegg til Live Landmark. Studien var støttet av norske helsemyndigheter frem til den mistet etisk godkjenning i juni 2021.43) Hjernevask

Tidligere kursdeltaker (2020):

«Etter min, og mange andres mening, er LP svært useriøst, det er potensielt farlig for ME-syke og det er bygget på et konsept som rett og slett er god gammel hjernevask.»


44) Overgrep

Pårørende til kursdeltaker (2020)

 “Nå gjør du ME” er neppe den beste meldingen til en ungdom som lurer på hvorfor i alle dager han har blitt rammet av en uforklarlig, smertefull og livsbegrensende sykdom?

“Hvis du ikke blir bedre er det kun fordi du ikke bruker metoden riktig” – og dermed var det hans egen skyld at han lider av en alvorlig sykdom!

Å utsette barnet mitt for LP opplever jeg som et overgrep – dessverre.”


45) Ikke kognitiv terapi

Norsk forening for Kognitiv Terapi (2020)


46) Positiv tenkning

NAFKAM (2021)

Oppdaterer nettsiden etter brev fra Signe Flottorp, FHI:

Lightning Process (LP) er en selvhjelpsteknikk. Den bygger på stressmestring ved å tenke positivt og fokusere på vilje til endring.


47) Pseudovitenskapelig kult

David F Marks, psykolog (2021)

“LP is a pseudoscientific cult founded by Phil Parker, a Tarot reader, specialist in auras and spiritual guides, and an osteopath.”


48) Alvorlig sykdomsforverring

Kommentarfelt, Aftenposten (2021)


49) Selvhjelpskurs

Kristin Blaker, leder LP-forbundet (2021)

«Kurset er et selvhjelpskurs, med kunnskapsbasert undervisning, og opplæring i noen enkle mentale teknikker for emosjonsregulering og selvledelse.»


50) Svindel & Gaslighting

Medical Error Interviews (2021)

“In our interview, Alice tells us how she overcame the internalized gaslighting caused by the lightning process, and to warn us about what she learned about the lightning process’s infamous founder Phil Parker, who professes to have the “ability to step into other people’s bodies…to assist them in their healing”. Prosessen

ME-pedia

“You ask yourself if you want to choose happiness. Which you obviously do and then you say how fantastic you are to have stopped the negativity thought. You ask yourself what you really want, then you answer yourself, and again ask yourself how you are going to get there. The answer of course is to keep doing the process, getting rid of those negative thoughts. Then you tell yourself how great you are again and maybe have a bit of a hug with yourself, then…….. no nothing, that’s it.”


3-trinn: Awareness – Interruption – Redirection

I følge Landmarks foredrag “Fra press til prestasjon” skal man gjøre en bestemt håndbevegelse samtidig som man sier stopp til negative tanker, for deretter å visualisere frem godfølelsen.


Oppsummering

Fraudlisting

 • “Believe it will cure you (they say this repeatedly).
 • Stand on paper circles with words written on them.
 • Shout “stop!” at your symptoms.
 • If the process is not working, you are not doing it right!”

Phil Parker, lydopptak

“Hver gang du befinner deg i grøfta, alt du trenger å gjøre er å bruke prosessen ved å si Stopp! Når du har begynt å praktisere prosessen, burde ME’en din høre fortiden til.”


The End

Dette er Lightning Process.

Dette er vår tids største helseskandale!

Hilsen Sissel
MillionsMissing Stavanger


2 thoughts on “Hva er Lightning Process?

 1. Utrolig bra jobba, Sissel! Har lenge tenkt at dette hadde vært interessant å se – en samling av alle de forskjellige definisjonene de har brukt på hva LP er opp gjennom, som viser hvor inkonsekvente og uærlige de i LP-menigheten faktisk er.

  Det er jo sånn at de som driver med dette her sier hva som passer dem best i ethvert øyeblikk. Det kan virke overbevisende der og da, og kan jo hjelpe dem å “vinne” diskusjonen i øyeblikket, fordi de skreddersyr definisjonen/argumentasjonen til hva de vil oppnå i akkurat den konteksten. Men samtidig gjør det dem veldig lite troverdige for dem som har fulgt dem over tid, fordi når en gruppe mennesker så konsekvent motsier seg selv og så tydelig snakker usant ved flere anledninger, går det jo på troverdigheten deres løs. Legg til de økonomiske motivene bak dette her, ansvarsfraskrivelsen ved forverringer og hvordan de har forsøkt å manipulere offentlige organer og helsepersonell – og du ser tydelig hva slags mennesker du har med å gjøre.

  Hvis de som støtter dette i helsevesenet ikke snart begynner å innse hvor tullete, pseudovitenskapelig og useriøst dette opplegget er, kjenner jeg at jeg sliter litt med å ta dem seriøst som fagfolk.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s